socjalpartnerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) le bogactwa społecznego jest oczywiste, że zawarty w nich antagonizm interesów jest odczuwany i odzwierciedlany jako stosunek strukturalnie konfliktowy. Czysto socjalpartnerskie ideologie prawie się nie trafiają. Jednakże nie należy tego utożsamiać z antykapitalistycznymi interpretacjami własnego interesu. Charakterystyczne jest raczej swoiste oscylowanie między trwaniem przy własnych interesach i gotowością do częściowych ustępstw, czyli ambiwalencja w orientacji interesów, w której kamienie graniczne są ustawione przez zasadnicze uznanie konieczności wydajnej pracy i rentowności kapitału. (...) Powszechne jest oczekiwanie od rzą...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.