socjalpatriotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1415.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Zważywszy, że utworzenie się w łonie PPS tzw. Opozycji było wyrazem wpływu haseł komunistycznych, które nawet w naj niedogodnie j szych warunkach nielegalności naszej partfii oddziaływają na masy robotnicze idące jeszcze za sztandarem „socjalpatriotyzmu“, i przeciągają je na grunt walki klasowej i rewolucji socjalnej, że Opozycja nie ma żadnych danych do samodzielnej egzystencji, ponieważ warunki dzisiejsze zaostrzającej się walki klasowej wykluczają istnienie jakiejkolwiek organizacji pośredniej pomiędzy ugodą „socjalpatriotyczną“ a rewolucyjnym komunizmem, że nadchodzący okres decydujących walk o władzę wymaga skonsolidowania wszystkich sił rewolucyjnych, że Opozycja PPS w rozwoju swym stanęła na gruncie zasadniczych haseł programowych i taktycznych naszej partii (należenie do III Międzynarodówki, dyktatura proletariatu, Polska Republika Rad Delegatów Robotniczych), Konferencja uważa sprawę połączenia się Opozycji PPS z naszą partią za dojrzałą i poleca Komitetowi Centralnemu przeprowadzenie tego połączenia w myśl jego listu do kierownictwa Opozycji PPS z marca roku bieżącego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.