socjo-psychologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dylemat: 'filozofia nauki czy historia nauki' zrodził się w toku krytyki „tradycyjnej” epistemologii utożsamianej z „logiką nauki”, w wersji zarówno neopozytywistycznej, jak i hipotetystycznej, krytyki podjętej przez grupę historycznie i socjo-psychologicznie zorientowanych filozofów nauki. Ludwik Fleck, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Norwood Hanson, Stephen Toulmin zaatakowali nie tyle jakieś szczególne rozwiązania „logiki nauki”, co samo jej podejście do nauki i stosowane metody. Podejście logicystyczne wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.