socjo-semiotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i socjologię. Genezy stowarzyszenia szukać trzeba w Instytucie Badań Społecznych Uniwersytetu w stolicy kraju, mianowicie w działalności seminarium semiotyki kultury. Działalność ta m. in. polega na zapoczątkowaniu publikacji „Lecturas de Semiologia”. Zainteresowania Stowarzyszenia skupiają się głównie na problematyce socjo-semiotycznej, a powstające prace mają często charakter marksistowski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.