socjogeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przebudował jej podstawowe pojęcia, stworzył nową teorię struktury osobowości i wyróżnił 3 poziomy organizacji życia psych.: „id” (ono, niedostępne świadomości siły dynamiczne, popędy), „ego” (jaźń, świadoma część osobowości, spełniająca funkcje poznawcze i regulatywne), „super ego” (nadjaźń, skupiająca elementy socjogeniczne psychiki, zinternalizowane normy i wzory kulturowe społeczeństwa). Ponadto zmodyfikował poważnie teorię popędów, przeciwstawiając energii „popędów życia” (libido i jego pochodne) — energię „popędów śmierci” (destrudo i jego pochodne — agresywność, dążenie do niszczenia), rozbudował teorię lęku i rozwinął teorię mechanizmów obronnych —> jaźni. W...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.