socjokulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Habermas natomiast oddziela produkcję jako działalność instrumentalną od socjalizacji, czyli stosunków intersubiektywnych i dlatego uważa, iż rozwój formacji społecznych może być wyznaczony nie tylko przez społeczną produkcję, ale i przez procesy polityczne czy też socjokulturowe...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.