socjolog-freudysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się, że Freud — ten głęboki humanista, bolejący nad nieszczęściem płynącym z agresji i wojny — nie podpisałby się nigdy pod wnioskami, jakie wyciągają z jego nauki niektórzy socjolodzy-freudyści, chcący widzieć w teorii Freuda argument przeciw walce robotnika o poprawę jego warunków socjalnych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Freud, Zygmunt 1984. Wstęp do psychoanalizy, przekł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, wyd. 4, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.