socjolog-leninista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale oddziałują one słabiej na widza — przez swe oddalenie w czasie. Trzeba tu unikać tematów regionalnych. Tylko epizody, związane wyraźnie z walką międzynarodowego proletariatu, nadają się do opracowania. Mają one bliższy kontakt z aktualnością i przez to mocniej oddziałują na widza. Przy produkowaniu takich filmów socjolog-leninista ma co najmniej tyleż do powiedzenia, co i dobrze obeznany z materiałem historycznym artysta-realizator...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 19291937), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.