socjolog-urbanista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Próbę rozwikłania tego niebagatelnego problemu wypada zacząć od wyjaśnienia pewnych nieporozumień i uproszczonych sądów w sprawie tzw. magnesu wielkiego miasta. „Wśród zespołu motywów, leżących u podłoża decyzji przeniesienia się ze wsi do miasta i decydujących o jego atrakcyjności — argumentują za G. Simmelem nasi socjologowie-urbaniści — na czoło wybija się ten, iż miasto zapewnia jednostce wolność osobistą w tak szerokim i różnorodnym zakresie, że jest to zgoła bez analogii” 11 12. Swoboda, jaką daje jednostce środowisko wielkomiejskie, anonimowość i moż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Adamski, Władysław 1974. Chłopi i przyszłość wsi. Postawy, dążenia, aspiracje, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.