socjologiczno-klasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) riów postępu, a co za tym idzie, w wyborze i wartościowaniu tradycji. Kryteria te uw^zględniać powinny całą wielostronność i wielowarstwowość badanych ideologii, wielorakość sposobów ich funkcjonowania zarówno w kontekście międzynarodowym jak (przede wszystkim) w złożonej strukturze życia narodowego. Z podejściem takim koliduje absolutyzacja wąsko pojętych kryteriów polityczno-klasowych (w odróżnieniu od kryteriów socjologiczno-klasowych), prowadząca z reguły do sztucznego, doktrynerskiego zawężenia postępowych tradycji narodu. Sądzę, że marksistowscy historycy filozofii polskiej muszą to sobie wyraźnie uświadomić. Tym bardziej, że w ostatnich dyskusjach filozoficznych pojawiło się również stanowisko, które w imię walki z rewizjonizmem minimalizuje błędy, które, moim zdaniem, popełniano w tej dziedzinie w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych18...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębina, Gabriela 1989. Od Proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte