socjologiczno-teoretyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mannheim, którego teorie odgrywały dużą rolę w kształtowaniu się powojennej amerykańskiej myśli socjologiczno-teoretycznej, stawiał przed socjologią zadanie wykrywania tych sił, ukrytych pod powierzchnią zewnętrznych przejawów życia społecznego, którym społeczeństwa i kultury różnych epok zawdzięczają swój ład wewnętrzny i prawidłowość. Siły te, składające się na strukturę społeczeństwa i na styl czło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.