socjologiczno-typologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) vorwaltend zweiffellos aus unserem Leben ausgeschieden (str. 77). Obserwuje natomiast, obok entuzjazmu dla użytkowości, powszechny wzrost zainteresowań historycznych. Projektowany nowy typ muzeum, przeznaczonego szczególnie dla szkolnej nauki historii kultury, winien być zbiorem socjologiczno-typologicznym, złożonym z materiałów prehistorycznych, ludoznawczych i historycznych, dającym z jednej strony przekroje dziejów narodów w ich historycznym rozwoju, z drugiej przebieg ewolucyjny elementów' życia socjalnego a wreszcie pewne problemy szczególne, np. skrzyżowań i asymilacyj kulturalnych i t. p. Kuhn projektuje tytułem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo