socjologicznoliteracki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Analiza struktury zachowań literackich nie wyzerpuje jednak możliwości badań z dziedziny socjo)gii literatury. Problem zachowań literackich poraktowaliśmy na tym miejscu w sposób bardziej wyzerpujący jedynie z tego względu, iż współczesne adania socjologicznoliterackie problemu tego bądź r ogóle nie podejmowały, bądź też rozważały go ybem impresjonistycznym, bez odpowiedniej reeksji teoretycznej, często przy tym uciekając się 3 pośpiesznie formułowanych interpretacji, zanim iszczę zdołano sprawdzić w całej rozciągłości możliość zbadania przedmiotu w sposób adekwatny do ^terminujących go związków przyczynowych. Lecz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mencwel, Andrzej (wyb. i oprac.) 1980. W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1-2, wyd. drugie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo