socjologistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) świadomości zbiorowej. Stała się ona dla D. punktem wyjścia do uznania społeczeństwa za coś więcej niż zbiór oddziałujących wzajemnie na siebie jednostek — za byt samodzielny, wyposażony w cechy, których pozbawieni są członkowie społeczeństwa rozpatrywani jako jednostki. Socjologistyczna teoria społeczeństwa D. zwrócona była przeciwko —*■ psychologizmowi w naukach społ. (gł. G. Tarde’a i jego szkoły). Stanowiła ona podstawę jego szczegółowych badań socjol., w których cen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo