socjologizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wielu żarliwych czcicieli Marra broni tej tezy, że wszelka zmiana głoskowa jest uwarunkowana społecznie. To może się odnosić do tych wypadków, gdy taka zmiana bywa wykorzystywana dla słowotwórstwa albo wyrażenia funkcji gramatycznej, ale wypadki zmian głosek w zależności np. od zmiękczenia, metatezy, upodobnienia i in. nie mają takiego znaczenia. Na to naiwne socjologizowanie zmian głoskowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.