socjometodologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) istotnie postulaty te są dla proponowanej klasyfikacji głosek spełnione. To z kolei ma przyczyny natury, by tak rzec, socjometodologicznej (niedokładność w opisie systemów fonologicznych), a także, w pewnym sensie, obiektywnej (brak informacji o poszczególnych systemach dźwiękowych - dla znakomitej większości języków świata dysponujemy jedynie bardzo znikomymi danymi na temat ich struktury). W przypad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.