socjoonomastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) resujące artykuły R. M i n i a k a, oparte na stosunkowo bogatym materiale miasta Łodzi (wraz z dzielnicami): Współczesne zmiany nazwisk. Powiązanie strukturalne między formami pierwotnymi i wtórnymi, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1995, XL, s. 197-206 i: Nacechowanie ekspresywne w nazwiskach łodzian, „Acta UL, Folia Linąuistica” (w druku) oraz L. Dace w i cz, Socjoonomastyczne uwarunkowania zmiany nazwisk i imion w Białymstoku w latach 1993-1996, Księga Materiałów z X Ogólnopolskiej Konferencji... (w druku), które zbieżne są z moimi badaniami i wiele tez potwierdzają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wyderka, Bogusław (red.) 1999. O kształcie języka. Studia i rozprawy, Opole : UO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.