socjopatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ż/ radiometria, ż/ radionawigacja, ż/ radiopelengacja, ż/ radiotechnika, ż/ radiotelefonia, ż/ radiotelegrafia, ż/ radiotelemechanika, ż/ realizm, m/ reformacja, ż/ reformizm, m/ registratura, ż/ reizm, m/ relacjonizm, m/ relatywizm, m/ religioznawstwo, n/ remonstrantyzm, m/ renesans, m/ rentgenologia, ż/ rentgenoterapia, ż/ reologia, ż/ repasacja,ż/ reporterstwo,n/ republikanizm, m/ reumatologia,ż/ reżyseria,ż/ reżyserka, ż/ rękodzielnictwo, n/ robotyzacja, ż/ romanistyka, ż/ romantyzm, m/ romańszczyzna, ż/ roszamictwo, n/ rozdawnictwo, n/ rozdzielnictwo, n/ rozjemstwo, n/ rozładunek, m/ różdżkarstwo, n/ rugby, ndm/ ruralistyka, ż/ rusycystyka, ż/ rusznikarstwo, n/ rutenistyka, ż/ rybactwo, n/ rybołówstwo, n/ rymarstwo, n/ rytmika, ż/ rytownictwo, n/ rzecznictwo, n/ rzeczoznawstwo, n/ rzemiosło, n/ rzeźba, ż/ rzeźbiarstwo, n/ rzeźnictwo, n/ sadownictwo, n/ saksofon, m/ saneczkarstwo, n/ sanskrytologia, ż/ satanizm, m/ sądownictwo, n/ scenografia, ż/ scenopisarstwo, n/ scholastyka, ż/ scjentyzm, m/ secesja, ż/ sejsmologia, ż/ seksuologia, ż/ selenofizyka, ż/ selenografia, ż/ selenologia, ż/ selenonautyka, ż/ semantyka, ż/ semazjologia, ż/ semiologia, ż/ semiotyka, ż/ semitologia, ż/ semitystyka, ż/ sensualizm, m/ sentymentalizm, m/ serologia, ż/ serowarstwo, n/ sfragistyka, ż/ siatkarstwo, n/ sinologia, ż/ sintoizm, m/ siodlarstwo, n/ sitarstwo, n/ sitodruk, m/ skandynawistyka, ż/ skrzypce, blp/ skup, m/ slalom, m/ slawistyka, ż/ słowacystyka,ż/ sło wiano filstwo,n/ słowianoznawstwo,n/ słownikarstwo, n/ słowotwórstwo, n/ smolarstwo, n/ snycerstwo, n/ soq'aldemokratyzm, m/ socjalizm, m/ socjalszowinizm, m/ socjobiologia, ż/ socjogeografia, ż/ socjografia, ż/ socjolingwistyka, ż/ socjologia, ż/ socjometria, ż/ socjopatologia, ż/ socjopsychologia, ż/ socrealizm, m/ sofistyka, ż/ sokolnictwo, n/ solidaryzm, m/ solipsyzm, m/ solnictwo, n/ sorabistyka, ż/ sowietologia, ż/ sozologia, ż/ spadochroniarstwo, n/ spawalnictwo, n/ spedycja, ż/ spektrometria, ż/ spektroskopia, ż/ speleologia, ż/ spęd, m/ spirytualizm, m/ spirytyzm, m/ spodniarstwo, n/ społecznictwo, n/ sport, m/ sprzedaż, ż/ stalinizm, m/ stalorytnictwo,n/ stalownictwo,n/ statyka, ż/ statystyka, ż/ stenografia, ż/ stenotypia, ż/ stereofotografia, ż/ stereometria, ż/ stereotypia, ż/ stoicyzm, m/ stolarstwo, n/ stomatologia, ż/ stratygrafia, ż/ stręczycielstwo, n/ stróżostwo, n/ strukturalizm, m/ strzelectwo, n/ stylistyka, ż/ substancjalizm, m/ surdopedagogika, ż/ surfing, m/ surrealizm, m/ suszarnictwo, n/ sutenerstwo, n/ syjonizm, m/ sylogistyka, ż/ symbolizm, m/ syndykalizm, m/ synkretyzm, m/ synonimika, ż/ synoptyka, ż/ szabrownictwo, n/ szachy, lmn/ szczotkarstwo, n/ szczypiomiak, m/ szekspirologia, ż/ szermierka, ż/ szewstwo, n/ szklarstwo, n/ szkółkarstwo, n/ szkutnictwo, n/ szlifierka, ż/ szoferka, ż/ szopenologia, ż/ szpada, ż/ szperactwo, n/ sztafeta, ż/ sztuka, ż/ sztukatorstwo, n/ szyizm, m/ ślusarstwo, n/ śpiew, m/ światłodruk, m/ światłolecznictwo, n/ świątkarstwo, n/ tałmudyzm, m/ taniec, m/ tapicerstwo, n/ tartacznictwo, n/ taszyzm, m/ taternictwo, n/ teatr, m/ teatrologia, ż/ teatroznawstwo,n/ technokracja, ż/ technokratyzm, m/ teizm, m/ tekstologia, ż/ tektonika, ż/ teleelektronika, ż/ teleelektryka, ż/ telefonia, ż/ telefotografia, ż/ telegrafia, ż/ teleinformatyka, ż/ telekomunikacja, ż/ telemechanika, ż/ telemetria, ż/ teleologia, ż/ telepajeczarstwo, n/ teletransmisja, ż/ tenis, m/ teologia, ż/ teozofia,ż/ terapeutyka, ż/ teratologia,ż/ terenoznawstwo, n/ teriologia, ż/ terminologia, ż/ termodynamika, ż/ termoenergetyka, ż/ termostatyka, ż/ tkactwo, n/ tkalnictwo, n/ tokarstwo, n/ toksykologia, ż/ tomizm, m/ topografia, ż/ topologia, ż/ toponimia, ż/ toponimika, ż/ toponomastyka, ż/ torakochirurgia, ż/ torakoplastyka, ż/ totalitaryzm, m/ totalizm, m/ totemizm, m/ towaroznawstwo, n/ towianizm, m/ tramping, m/ transcendentalizm, m/ transplantologia, ż/ transport, m/ traperstwo, n/ traseologia, ż/ traumatologia, ż/ trenerstwo, n/ tresura, ż/ trockizm, m/ trójbój, m/ trójlojalizm, m/ 236...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.