socjoretoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z lingwistycznego punktu widzenia koncepcja wspólnot tego rodzaju stawia jednak problem klarowności dokonywanych podziałów, a także zasad ich przeprowadzania. Dotyczy to zwłaszcza kryteriów socjojęzykowych i socjoretorycznych, które mogłyby stanowić wiarygodny czynnik odróżniający ludzi w ogóle, a w określonych sytuacjach komunikacyjnych w szczególności. Dylematy co do tego, jakie kryteria powinny leżeć u podstaw pojęcia „wspólnota dyskursu”, nie podważają jednak sensu mówienia o tego typu podziałach w ramach określonych wspólnot językowych, a tym bardziej nie kwestionują sensu dalszej analizy tego zagadnienia na potrzeby badań nad zjawiskami komunikacyjnymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.