socjosemiotyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I tak ukazały się tomy XXI (1977), XXII (1978), XXIII (1978) i XXIV, 1 —2 (1978) czasopisma „Semiótica”, periodyku Międzynarodowego Stowarzyszenia Semiotycznego, pod redakcją Thomasa A. Sebeoka (Indiana University, Bloomington), przynosząc artykuły na następujące m. in. tematy. Tom XXI: porozumiewanie się za pomocą gestów, semiotyka malarstwa, metafora, semiotyka muzyki, model dynamiczny systemu semiotycznego, teorie naukowe jako systemy semiotyczne, socjosemiotyka, semiotyka estetyki, semiotyka ontologii; tom XXII: semiotyka urbanistyki, semiotyka diagnostyczna, semiotyka tańca, semiotyka taksonomii, semiotyka narracji, porozumiewanie się pozasłowne, semiotyka mitu, antroposemiotyka, semiotyka teatru; tom XXIII: poezja semiotyczna, semiotyka K. Burke’a, semiotyka dialogu, semiotyka aglomeracji euro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.