socjotechnicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) buntuje się w istocie przeciw Dyrekcji. Dalej, podejrzewać można każdego, kto lubi społeczność ludzką porównywać ze zwierzęcą, że widzi on w tym prawdziwe, daleko idące analogie. Cechuje to zwłaszcza myślenie socjotechniczne. Ponieważ i Dyrekcja, i ten, kto jej „tabu” chce przekroczyć, są równie socjotechnicznie usposobieni, wnioskować trzeba, że bajeczka o wężach jest wyrazem konfliktu managerskiego, a nie filozoficznego. Wreszcie te węże. Dlaczego węże akurat, a nie puchate niedźwiadki? Satyra wymaga ostrości — to prawda, ale tu budzi się też...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.