socmen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) służby wojsk, w pospolitym ruszeniu. Postępująca pauperyzacja chłopstwa, przy szybkim wzroście wielkiej własności ziemskiej, przyśpieszała przekształcenie się c. 	— z chłopów posiadających ziemię — w pracujących na cudzej ziemi, podległych panu gruntowemu i zależnych od jego jurysdykcji (tzw. socmenów). Przejawem degradacji wolnych chłopów była główszczyzna kilkakrotnie niższa za zabicie c. niż za zabicie —*• earla. W miarę rozwoju stosunków feudalnych, w państwach anglosaskiej —» heptarchii zrujnowani i pozbawieni ziemi c. 	stawali się ludźmi poddanymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
liczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.