socrealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lamów buddyjskich). W Kawalerze Złotej Gwiazdy mamy zatrzęsienie scen rodzajowych, co zresztą dla widza zachodniego stanowi jedyną atrakcję filmu. Jednak z punktu wadzenia teorii socrealizmu jest to błąd, gdyż bajecznie kolorowe stroje Kozaków, ich wyścigi konne i uczty rozpraszają uwagę widza i odciągają od głównego „problemu”, jakim jest wodzostwo zatwierdzonego przez Partię małego „Stalinka” i budowana przez stado kozackie elektrownia. Rezultat ogólny : u Pudowkina szczery,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.