sodomistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tendencje sodomistyczne, o których była wyżej mowa; w tym ostatnim przypadku zwierzę domowe jest najbardziej intymną częścią otaczającego świata; w grupie zabaw z rówieśnikami tej samej płci, bardziej zżyty i bezpieczniejszy czuje się młody człowiek wśród osób tej samej płci). Prawo egzogamii zostaje więc niejednokrotnie złamane — jeśli nie w czynach, to w marzeniach. A dzieje się tak dlatego, że jest ono przeciwstawne prawu intymności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kępiński, Antoni 1988a. Z psychopatologii życia seksualnego, wyd. 3, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.