sodowo-srebrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jodku potasowego (KJ). Azotan srebrowy reaguje z rozpuszczalnymi cyjankami i w wyniku powstaje cyjanek srebrowy, który jest rozf puszczalny w nadmiarze cyjanku sodowego, tworząc cyjanek sodowo-srebrowy. Cyjanek srebrowy ulega rozpuszczaniu tak długo, jak długo istnieje nadmiar cyjanku sodowego. Gdy wszystkie wolne cyjanki zostaną w ten sposób zamienione na cyjanek sodowo-srebrowy, wówczas dalsze dodawanie azotanu srebrowego będzie powodowało strącanie cyjanku srebrowego. W końcowym punkcie miareczkowa"-»iar-gdy nastąpi całkowite strącenie cyjanku srebrowego, azotan znajdzie się w nadmiarze i zacznie reagować ze znajdującym się w roztworze jodkiem potasowym i nastąpi strącanie się żćn :ego nierozpuszczalnego osadu jodku srebrowego, który jest dobrze vidoczny w roztworze, zwłaszcza na ciemnym tle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zdanukiewicz, Alina 1974. Technologia powłok galwanicznych, wyd. 2, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.