solenizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) s, z, c) w pieśniach ludowych. W zakresie fleksji wszędzie stosuje się poprawną końcówkę -ę zamiest -e w rzeczownikach rodzaju nijakiego; w bierniku 1. p. rzeczowników rodź. żeńskiego zachowano* końcówkę starą (rolą, solenizacją). Tekst podany jest wszędzie według obecnie obowiązujących zasad ortograficznych prócz wypadków, w których ucierpiałaby rytmika wiersza (np. pozostawiono dyjament). Inne drobniejsze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pol, Wincenty 1949. Pieśni Janusza i poezje wybrane, Kraków : M. Kot
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.