solwentnafta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Racjonalizatorstwo • Szatnie 985 R Racjonalizatorstwo 32 Rad 747 Rada robotnicza 20 Radiowęzeł zakładowy 184 Rady zakładowe 29 RAL 310 Rany 557 Redakcje czasopism 965 Reduktor tlenowy 468 Regulamin pracy 651 Relaks 523 Renta inwalidzka 683 — rodzinna 685 Rentgen 747 Rep 747 Rezutator 598 Rękawice dielektryczne 279 — ochronne 612, 959, 962 Rękojeści, wymiary 455 Rolki do przetaczania blach 430 Rozporządzenia 648 Rozpuszczalniki, zatrucia 537 Równomierność oświetlenia 794 Różyca 539 Rtęć 724, 741 Ruch powietrza 530 Rurki wskaźnikowe 351, 959 Rytm pracy 519 RWPG 743 S Sadza 724 Saletry 724 Samochody, ładowność 853 Samokształcenie 132 Samorząd robotniczy 20 Samozapalenie 497 Selen 741 Selenu tlenek 741 Selenowodór 741 Sen 522 Siarczan cynkowy 726 — dwumetylu 741 — kadmowy 726 Siarka 726 Siarkowodór 537, 726, 741 Siatki bezpieczeństwa 633 — ochronne 608, 624 Sieć wentylacyjna 340 Siedziska przy drabinach 494 pracy 518 Składanki — instrukcje bhp 169 Składowanie butli 464 Składy butli 869 — drewna 869 — węgla 869 Skrócony czas pracy 654, 656 Solwentnafta 726, 741 Sód 726 Słupołazy 962 Służba bhp 21 obowiązki 23 organizacja 21 uprawnienia 27 Socjologia pracy 193 Społeczna inspekcja pracy 13, 34 organizacja 34 uprawnienia 43 zadania 35 Społeczne przeglądy warunków pracy 32, 101 Sprawność oświetlenia 777 Sprawozdawczość z wypadków 247, 943, 944 kwartalna 247 Sprzęt bhp 956 — elektryczny 287, 827, 830 —■ gaśniczy 498, 877 — izolacyjny 278 — ochronny 94, 440 — ortopedyczny 687 — pomocniczy 93 , — spawalniczy 959 Stacje sanitarno-epidemiologiczne 955 Stężenie substancji szkodliwych 737 Stojak do beczek 482 Stoły ładunkowe 440 Stosowanie barw 315, 319 Strefa robocza 759 Stront 726 Substancje palne 710 — toksyczne 535, 710 dopuszczalne stężenia 737 metody oznaczania 744 Sufity 541 Suszarki do rąk 959 Suszarnia odzieży 899 Suwnice 384 Sygnalizacja ręczna 854 Sygnały maszynistów 855 Symestezja 317 Systematyka pyłomierzy 362 Szafki ubraniowe 542, 898, 959, 962 Szatnie 541, 898...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Makarewicz, Bohdan 1964. Popularny poradnik BHP, Warszawa : Wyd. Związkowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.