somatoplazma

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nageliego w jego intrakauzalistycznej teorii rozwoju świata organicznego (tzw. teorii i.) na oznaczenie tej części plazmy komórek rozrodczych, która jest nosicielem czynników dziedzicznych, w przeciwieństwie do somatoplazmy, czyli stereoplazmy, nie biorącej udziału w przekazywaniu cech potomstwu. Nageli sądził, że i. 	w miarę podziału komórki jajowej przenika do wszystkich komórek potomnych i że ostatecznie cały organizm jest jakby przetkany jej włóknami; przypisując i. budo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.