somatosensoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na rysunku tym zaznaczono też detektory napięcia mięśniowego, które informują wcześniejsze szczeble systemu o tym, co się aktualnie dzieje, tak by można było dokonać odpowiednich poprawek: istnieją połączenia z powrotem z móżdżkiem i ciałem prążkowanym. Kora także wyraźnie uczestniczy w takim sprzężeniu zwrotnym. We wzmiankowanych właśnie eksperymentach z sięganiem, odpowiedni rejon pierwszorzędowego pasa somatosensorycznego (inaczej czuciowego) kory pojawia się na scenie około 0,04 sekundy po komórkach odpowiadającego rejonu przyległego pasa ruchowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cairns-Smith, A. G. 1998. Ewolucja umysłu. O naturze i pochodzeniu świadomości, przekł. P. Lewiński, Warszawa : Amber
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.