somatyczno-medyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od lekarza wymagać należy bezwarunkowo naukowego wykształcenia somatyczno-medycznego i psychopatologicznego. Bez tej podbudowy może on być tylko szarlatanem, ale posiadając ją nie jest jeszcze psychiatrą. Nauka jest tylko jednym ze środków pomocni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaspers, Karl 1990. Filozofia egzystencji, przeł. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.