sonagram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3 Granica między sylabami -cu- i -je jest nieostra: zarówno końcowa głoska pierwszej sylaby jak początkowa głoska sylaby drugiej są dźwięczne, nie ma więc przerwy w przebiegu/,, (jak np. między sylabami pra- i -cu-), która byłaby sygnałem granicznym, umożliwiającym dokładne ustalenie zmian f0 w każdej z tych. sylab. Kównież analiza sonagraficzna nie dostarczy w tym wypadku ścisłych informacji. Przejście od -u- do -j- odbywa się stopniowo i nie można wskazać na sonagramie, w którym dokładnie miejscu kończy się jedna głoska (i równocześnie sylaba) a zaczyna następna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.