sondażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie była możliwa nawet przybliżona rekonstrukcja jego pierwotnego wyglądu, niemniej rzuciły one jednak nieco światła na sposób jego budowy. W świetle badań sondażowych okazuje się, że do budowy Wałów Kujawskich używano drewna. Tym samym można postawić je w rzędzie analogicznych budowli znanych z terenu Słowiańszczyzny 20. Wyniki tych badań m. in. upewniają zarazem, że w wypadku Wałów Kujawskich mamy do czynienia z zabytkiem, a nie resztkami nasypów, pochodzących z czasów nowożytnych, a nawet współczesnych (umocnienia połowę itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.