sonoryczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bardziej szczegółowe rozróżnienia. Z drugiej strony opozycje związane z osią tonalności, prostopadłą do osi sonoryczności, powstają przede wszystkim jako odpowiednik i wynik kontrastu optymalna samogłoska — optymalna spółgłoska, a następnie jako wynik opozycji optymalna samogłoska, skupiona / zmodyfikowana samogłoska,- rozproszona albo optymalna spółgłoska, rozproszona / nieoptymalna spółgłoska, skupiona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman, Halle, Morris 1964. Podstawy języka, [tłum.] L. Zawadowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.