sowiecko-hitlerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ralna prężność była prawie żadna. Chwiejna i lękliwa nieraz polityka zachodnich demokracji w obliczu tej groźby była umiejętnie przez komunizm wyzyskiwana, a antyfaszyzm mógł być i był faktycznie kulturalnie inspirującą siłą. Rzeczywiste były klęski społeczne spowodowane przez inflację i kryzys. Dwuletnia przyjaźń sowiecko-hitlerowska zachwiała wprawdzie niejednym, z pewnością, ale dalsze losy wojny rychło starły niemiłą plamę: między 1941 a 1945 rokiem sowiecki kolos pretendował znowu, z niejaką skutecznością, do roli głównego obrońcy świata przed barbarzyństwem hitlerowskim i uczynił ze swych militarnych sukcesów silne wsparcie dla nowej inwazji ideologicznej w Europie. Po woj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kołakowski, Leszek 1999. Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.