sowiecko-nazistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w ministerstwie spraw zagranicznych. Według protokółu Cadogana, polski premier podkreślił na wstępie, że nie podejmie rozmowy na temat jakichkolwiek zmian granic. Przypuszczalnie za radą Zaleskiego nie powtórzył żądania wysuniętego w rozmowie z Edenem, to jest anulowania porozumień sowiecko-nazistowskich w sprawie rozbioru Polski Zażądał natomiast wyraźnego uznania traktatu ryskiego. Majski sprzeciwi} się temu i zapewni! ponownie, że chociaż jego rząd „przychyla się do utworzeń» niepodległego, narodowego państwa polskiego- me mógłby uznać granic z roku 1939”. Sugerował następnie, że „tę kwestię można pozostawić otwartą”. Sikorski zwrócił mu uwagę, że Rosja nie ma prawa narzucać Polsce 265...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karski, Jan 1989. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, przekł. E. Morawiec, Kraków : Wszechnica Społeczno-Polityczna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.