spółgrzesznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) spółgrzesznik ‘współgrzesznik’: bracia powinni ten grzech odżałować jako spólgrzesznicy (I, 249). W SL ani tej, ani poniższych form nie ma, ale formacje rzeczownikowe z pierwszym członek spół- są potencjalne, jest np. forma spółbrat, w SDor także omawiane formy nieobecne, ale jest np. spółpracownik czy spółrządca. W słowniku tym wszystkie formy z pierwszym członem spół- są opatrzone kwalifikatorem daw. i odesłane do form rozpoczynających się od współ-...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.