spółpielgrzym

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ją jak szybko i jak szeroko rozprzestrzeniała się sława poety. Na pamiątkowym medalu ofiarowanym przez studentów francuskich trzem wybitnym i ulubionym profesorom widzimy Mickiewicza w towarzystwie Micheleta i Quineta, jego bliskich przyjaciół. Już wtedy ofiarowano Mickiewiczowi książkę z dedykacją: „P.erwszemu Wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi składa w hołdzie spółrodak, spółpielgrzym"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.