spacerówka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Grupa nowszych derywatów z przyrostkiem -ówka jest równie bogata i różnorodna. Formacje lat siedemdziesiątych: bananówka, czasówka, czterobrygadówka, firmówka, gierkówka, maszynówka, małolitrażówka, obiegówka, odwykówka, osobówka, piętrówka, spacerówka uzupełniają potem: citówka, dewizówka, drogówka, insulinówka, koniakówka, kopertówka, księżycówka ‘bimber’, ligówka, nerwówka, woprówka, zręcznościówka, a w ostatnim dziesięcioleciu dołączają do nich m. in. balonówka, baseballówka, budżetówka, kablówka, Krajówka, kuroniówka, kuncewiczówka, mikrofalówka, ramówka, TIR-ówka, zbrojeniówka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.