spancer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Notujemy więc tam: czamarkę, katankę (zapożyczoną w polskim z węg. katona żołnierz 1), czujką (w polskim także z węgierskiego: csoha, csuha, co znowu z tur. czoha 2), spancer, dyżurek (z poi. tuźurek) i żykiet (z poi. żakiet, fr. jaquet)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.