spawalnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) transmisyjne muszą być zabezpieczane osłonami. Szczególnie należy przestrzegać zaopatrywania napędów łańcuchowych i linowych oraz urządzeń elektrycznych w osłony służące do ochrony robotników przed przypadkowym zetknięciem się z wyłącznikami i przewodami elektrycznymi. Korpusy maszyn elektrycznych i spawalnic powinny być w czasie pracy bezwzględnie uziemione. Nie wolno zmieniać stanowiska maszyn o napędzie elektrycznym (np. betoniąrek, spawarek itp.) bez uprzedniego odłączenia ich od sieci,, zwłaszcza gdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urban, Leonard 1957. Murarz tynkarz, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.