spełzanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kach, która powinna być określana doświadczalnie. Orientacyjnie ilość osadu zatrzymywana w,osadnikach pionowych przy 95% uwodnieniu wynosi dla ścieków bytowo-gospodarczych 0,7—0,8 1 na mieszkańca i dobę. Komora osadowa ma kształt odwróconego stożka lub ostrosłupa, którego ścianki są pochylone pod kątem 45—50 ° względem poziomu, dla łatwiejszego spełzania osadu na dno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.