specjalista-nauczyciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lifikowany nauczyciel. Od fachowców tych wymaga się jedynie fachowego szkolenia, dba się jednakże, by swoją .postawą nie przeszkadzali ogólnemu kierunkowi wychowawczemu szkoły. Być może, że w przyszłości będą tacy specjaliści-nauczyciele, dzisiaj wobec ogromnych braków w kadrach nauczycielskich taki postulat musimy potraktować raczej jako marzenie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte