specjalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zupełnie inny obraz, mimo pokrewieństwa pod wielu względami, przedstawia Herbert Spencer (1820—1903). Z ogromną energją, w czasie bezustannie wzrastającego różnicowania i specjalizacji, stara się on poddać cały zakres wiedzy jednej panującej myśli i w ten sposób ją wyjaśnić. Myślą tą jest idea rozwoju w odrębnym ujęciu Spencera. Ze bowiem tylko to odrębne ujęcie jest tu nowe,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.