spektakl-dysputa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 18 Teresa Zobek miejscu pozostają niewinni — Mambet i Dosbergen z żoną. Sztuka, nazwana przez K. Simonowa „spektaklem-dysputą”12, obnażając cynizm, tchórzostwo, asekuranctwo, karierowiczostwo, głosi odwieczne wartości humanistyczne, których istotę oddaje wiersz Sabura wspomniany przez uczestniczącą w spotkaniu starą nauczycielkę Ajsza-Apę: Odwieczne dręczy nas pytanie: Jak masz człowiekiem być człowiecze?13...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Fast, Piotr, Rożek, Lucyna (red.) 1994. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.