spektrograf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jedno jest w każdym razie rzeczą pewną to mianowicie, że atomy nie są niepodzielne. Co więcej, atomy jednego pierwiastka niekoniecznie są jednakowe, skoro mogą posiadać różne masy. Nietylko atomy jednego pierwiastka posiadać mogą różne masy, lecz atomy różnych pierwiastków mogą posiadać masy te same! Przekonano się zapomocą spektrografu masowego Astona, że selen np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.