spekulatywno-idealistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z tego rodzaju pojmowaniem procesu rozwoju jako samorodzenia się myśli, uwarunkowanego ich permanentnym rozdwajaniem się, wzajemnym przenikaniem itd. Marks oczywiście nie mógł zgodzić się. Tej spekulatywno-idealistycznej koncepcji przeciwstawia on jedynie naukową gnozeologiczną zasadę odbicia w świadomości ludzi obiektywnej rzeczywistości. W niej właśnie, w owej niezależnie od świadomości istniejącej realności powinny zostać odkryte bynajmniej nie przez myślenie zrodzone sprzeczności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo