spermatogeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) proliferacyjnej i wartością C DNA w jądrze [125, 128]. Wyniki te sugerują, że śluz anterydialny może stanowić substancję odżywczą zużywaną w okresie intensywnych przemian związanych z różnicowaniem się spermatozoidów, tj. w stadium spermiogenezy. Wykazano również, że podczas hodowli roślin w ciemności koncentracja śluzu anterydialnego spada we wczesnych stadiach proliferacyjnych komórek nici spermatogenicznych [126, 128]. Jednocześnie ciemność obniża włączanie 3H-fukozy do manubriów wydzielających śluz [125] oraz hamuje wzrost anterydialnej przestrzeni przy zachowaniu niewielkiego wzrostu wydłużeniowego nici spermatogenicznych. Eksperymenty autoradiograficzne z zastosowaniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czyżewska, Krystyna, Hereźniak, Janusz (red.) 1996. 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.