spilitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Diagnoza rentgenowska: d 2,77 2,98 2,92; intens. 100 65 65 Występowanie. Częsty w złożach rud manganowych, rzadki w roli skałotwórczej: w kontaktowych skamach manganowych, po części w produktach metasomatyzmu krzemionkowego osadów bogatych w rodochrozyt, jako produkt metasomatyzmu w osadach narażonych na wpływ podmorskich wylewów spilitowych itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.