spinozyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Występujący tu pogląd na świat posiada ścisły związek ze spinozyzmem, który wywierał potężny wpływ na ówczesne przodujące umysły. I tutaj przejawia się silne dążenie do jedności, górującej nad przeciwieństwami, do włączenia jednostki w życie wszechności, do wyniesienia życia ponad wszystkie czysto-ludzkie cele. Ale spinozyzm Schleiermachera, podobnie jak Goethego, nie jest tylko kopją, jest to spinozyzm, podjęty i przekształcony ze stanowiska platońskiego. Martwe formuły Spinozy, odrzucające wszelkie pragnienia ludzkie, otrzymują tutaj ciepłe tchnienie życia oraz dążenie do piękna. Wraz z wstąpieniem w królestwo swobody...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.