spirytualistyczno-moralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trudnym. Jego filozofja zbliżała się do chrześcijaństwa w niektórych punktach: pod względem oparcia związku świata na mądrości i potędze boskiej, przeistoczenia wszelkiej rzeczywistości na życie duchowe, wybitnego stanowiska człowieka, wysokiego poszanowania wartości moralnych. Wszystko to łatwo i zgodnie łączyło się z chrześcijaństwem myśliciela. Albowiem ostatnie było raczej spirytualistyczno-moralnym poglądem na świat, niż dążeniem do nowej budowy i przewrotu duchowego. Dwa są główne punkty, od których ustalenia oczekuje myśliciel zupełnego pojednania pomiędzy teorją filozoficzną a przekonaniem religijnym: wolność woli, jako podstawowy warunek porządku moralnego, i rozum rzeczywistości, jako wyraz i dowód boskiego kierownictwa światem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.